خبرگزاری دانشگاه

اعلام نتيجه آزمون توليمو ( Tolimo ) دوره 83 - تاريخ 30 آبان 92

19 آذر 1392 04:09    1 126   

سازمان سنجش آموزش كشور نتایج آزمون‌ زبان انگليسي پيشرفته توليمو (Tolimo : E-A2013-14) دوره هشتاد و سوم را اعلام کرد. به گزارش خبرگذاری دانشگاه ها ، این آزمون به منظور ايجاد زمينه و توسعه زبان‌آموزي در كشور و فراهم آوردن امكانات سنجش توانائي دانش زباني دانش‌آموزان، دانشجويان و دانش‌آموختگان برگزار می شود. دوره هشتاد و سوم این آزمون در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان ، رشت، بابل و جزیره کیش برگزار شد و داوطلبان پس از ثبت‌نام اينترنتي در آزمون در آن شرکت کردند. نتایج آزمون بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترسی است و داوطلبان امکان جستجوی کارنامه با اطلاعات فردی و جستجوی کارنامه با اطلاعات داوطلبی را دارند و می توانند از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

ادامه مطلب
خبرگزاری

دانشگاه سراسری

خبرگزاری

جزوات دانشگاهی
خبرگزاری

دانشگاه

خبرگزاری

دانشگاه

دانشگاه
دانشگاه
خبرگزاری

کارشناسی

کاردانی

کاردانی

کاردانی
کارشناسی
ارشد
دانشگاه خبرگزاری ثبت نام دانشگاه جزوات دانشگاهی خبرگزاری دانشگاه خبرگزاری
بالا