خبرگزاری دانشگاه

آغاز فعالیت وب سایت خبرگزاری دانشگاه ها

11 آذر 1392 15:09    2 133   

وب سایت خبرگزاری دانشگاه ها یا University Agency به منظور خدمات رسانی به همه دانشجویان و علاقه مندان به جدیدترین خبرها ، بخشنامه ها ، مصوبه ها و اطلاعیه های ثبت نام و آزمون کنکور های مختلف می باشد که با تحت پوشش دادن دقیق تر مطالب فعالیت خود را آغاز کرده است  . در این وب سایت خبرهای دانشگاه های که از نظر اطلاع رسانی ضعیف تر می باشند مانند دانشگاه جامع علمی کاربردی و پیام نور توجه بیشتری خواهد شد زیرا بیشتر دانشجویان این دانشگاه ها را شاغلین تشکیل می دهد و عدم اطلاع مناسب این دانشگاه ها مشکلات زیادی رو برای شاغلین که به سختی و مشکلات فراوان همراه کار به تحصیل می پردازند فراهم کرده است . در قسمت از سایت جدول دقیق و اطاع رسانی از کنکور ها و ثبت نام دانشگاه نیز ارائه خواهد شد . به مرور زمان سعی می شود بانک از جزوات دانشگاهی ، دفترچه های ثبت نامه دانشگاه ها در سال های مختلف نیز جمع آوری شود .

باتشکر

ادامه مطلب
خبرگزاری

دانشگاه سراسری

خبرگزاری

جزوات دانشگاهی
خبرگزاری

دانشگاه

خبرگزاری

دانشگاه

دانشگاه
دانشگاه
خبرگزاری

کارشناسی

کاردانی

کاردانی

کاردانی
کارشناسی
ارشد
دانشگاه خبرگزاری ثبت نام دانشگاه جزوات دانشگاهی خبرگزاری دانشگاه خبرگزاری
بالا