خبرگزاری دانشگاه

» جدول کامل کنکور ها و ثبت نام های دانشگاه های کشور

جدول کامل کنکور ها و ثبت نام های دانشگاه های کشور

  دانشگاه مقطع ثبت نام از ثبت نام تا تاریخ آزمون تاریخ نتایج
  سراسری کاردانی 94/02/13 - - - 16 مرداد 94 شهریور 94
  سراسری کاردانی به کارشناسی 94/03/03 - - - 16 مرداد 94 شهریور 94
  سراسری کارشناسی 93/11/19 93/11/28 21 خرداد 94 مرداد 94
  سراسری کارشناسی ارشد 93/08/17 - - - 15 بهمن 93 شهریور 94
  سراسری دکتری 93/09/16 - - - 15 اسفند 93 مرداد 94
  علمی کاربردی کاردانی 93/08/20 - - - بدون آزمون بهمن 93
  علمی کاربردی کاردانی به کارشناسی 93/09/09 - - - بدون آزمون بهمن 93
  علمی کاربردی کارشناسی ارشد - - - - - - - - - - - -
  دانشگاه آزاد کاردانی - - - - - - بدون آزمون ندارد
  دانشگاه آزاد کاردانی به کارشناسی - - - - - - بدون آزمون ندارد
  دانشگاه آزاد کارشناسی - - - - - - - - - - - -
  دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد - - - - - - - - - - - -
  دانشگاه آزاد دکتری - - - - - - - - - - - -
  پیام نور کارشناسی - - - - - - - - - - - -
  پیام نور کارشناسی ارشد - - - - - - - - - - - -
  پیام نور دکتری - - - - - - - - - - - -
 
توجه : اطلاعات این جدول از وب سایت سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامی جمع آوری و بروز رسانی می شود . از داوطلبان گرامی تقاضا می شود در صورتی که تمایل به شرکت در آزمون دارند همیشه وب سایت سازمان سنجش را نیز هم زمان چک نمایند . زیرا ممکن است در آخرین روز ها تغییراتی ایجاد شود که فقط سازمان سنجش اقدام به اعلام آن نماید .
خبرگزاری

دانشگاه سراسری

خبرگزاری

جزوات دانشگاهی
خبرگزاری

دانشگاه

خبرگزاری

دانشگاه

دانشگاه
دانشگاه
خبرگزاری

کارشناسی

کاردانی

کاردانی

کاردانی
کارشناسی
ارشد
دانشگاه خبرگزاری ثبت نام دانشگاه جزوات دانشگاهی خبرگزاری دانشگاه خبرگزاری
بالا