خبرگزاری دانشگاه

فرصت جدید ثبت نام در دوره کاردانی به کارشناسی فراهم شد

07 مرداد 1397 11:05    345   

فرصت جدید ثبت نام در دوره کاردانی به کارشناسی فراهم شد


کد رشـته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷ اعلام شد. داوطلبانی که قبلاً در مهلت تعیین شده، در آزمون کاردانی به کارشناسی ۹۷ ثبت‌نام و انتخاب رشته کرده‌اند ‌(اعم از متقاضیان رشته­ های با آزمون و رشته‌های پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی) می توانند با توجه به اصلاحات و کدرشته‌های تحصیلی جدید دفترچه راهنما، انتخاب رشته خود را ویرایش کنند.

ادامه مطلب
خبرگزاری

دانشگاه سراسری

خبرگزاری

جزوات دانشگاهی
خبرگزاری

دانشگاه

خبرگزاری

دانشگاه

دانشگاه
دانشگاه
خبرگزاری

کارشناسی

کاردانی

کاردانی

کاردانی
کارشناسی
ارشد
دانشگاه خبرگزاری ثبت نام دانشگاه جزوات دانشگاهی خبرگزاری دانشگاه خبرگزاری
بالا