خبرگزاری دانشگاه

دانشگاه علمی كاربردی بنياد ملی بازی های رایانه ای دانشجو می پزیرد

16 آذر 1392 13:09    918   

دانشگاه علمي - كاربردي بنيادملی بازی های رایانه ای

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، دكتر محمد حسین رضوانی رئیس مركز علمی كاربردی بنیاد ضمن اعلام این خبر گفت: پذیرش در دوره‏ كاردانی ترمی بهمن ماه 1392 بر اساس معدل كل و نوع دیپلم با توجه به اولویت‌های بومی و غیر بومی، سهمیه شاغل، آزاد و ایثارگر انجام می‌شود و معافیت تحصیلی به پذیرفته‌شدگان این دوره‌ها تعلق می‌گیرد. دكتر رضوانی در ادامه اظهار داشت: متقاضیان می‌بایست در زمان مقرر به صورت اینترنتی از طریق پایگاه الكترونیكی سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند. دانشگاه علمی كاربردی بنیاد برای ترم بهمن ماه سال 1392 فقط در رشته طراحی و كارگردانی بازی های رایانه ای با ظرفیت ۳۰ نفر مرد دانشجو می پذیرد.

ادامه مطلب
خبرگزاری

دانشگاه سراسری

خبرگزاری

جزوات دانشگاهی
خبرگزاری

دانشگاه

خبرگزاری

دانشگاه

دانشگاه
دانشگاه
خبرگزاری

کارشناسی

کاردانی

کاردانی

کاردانی
کارشناسی
ارشد
دانشگاه خبرگزاری ثبت نام دانشگاه جزوات دانشگاهی خبرگزاری دانشگاه خبرگزاری
بالا